MyXteam là hệ thống làm việc cộng tác trực tuyết dựa trên sự hội tụ của social, mobile , cloud.
10 LỢI ÍCH
ỨNG DỤNG MYXTEAM QUẢN LÝ CÔNG VIỆC NHÓM

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY 


Lọc User trong Admin MyXteam nhập vào ô.